****************************************** *** TEDIA PCI Card Driver *** ** Copyright 1994-2013 TEDIA spol. s r. o. ** *********************************************** --------------------------------------------------- -- Historie změn ovladače / Driver release notes -- --------------------------------------------------- ------------------------------------------------ -- v.3.06, sestavení 03 / build 03, 19.7.2013 -- ------------------------------------------------ - Nové: Podpora OS Windows 8 (32 i 64 bitů) a Windows Server 2012. / Added: Support for OS Windows 8 (32-bit and 64-bit) and Windows Server 2012. - Nové: Podpora nových PCI karet - PCA-7428CL, PCA-7428CS a PCA-7428CE. / Added: Support for new PCI cards - PCA-7428CL, PCA-7428CS and PCA-7428CE. ------------------------------------------------ -- v.3.06, sestavení 02 / build 02, 4.12.2012 -- ------------------------------------------------ - Nové: Podpora nových PCI karet - PCD-7006C, PCD-7106C. / Added: Support for new PCI cards - PCD-7006C, PCD-7106C. ------------------------------------------------ -- v.3.06, sestavení 01 / build 01, 8.8.2012 -- ------------------------------------------------ - Opraveno: Výjimka při volání OX*_Close, pokud se zároveň čeká na přerušení v paralelním vlákně. / Bugfix: Exception when calling OX*_Close, while waiting for IRQ in a parallel thread. - Opraveno: Sjednovcení formátu verze ovladače na 3.xx místo 3.x.x / Bugfix: Version format unification into 3.xx instead of 3.x.x - Drobné opravy v dokumentaci. / Minor fixes in the documentation. ------------------------------------------------ -- v.3.05, sestavení 02 / build 02, 1.3.2012 -- ------------------------------------------------ - Nové: Podpora nových PCI karet - PCT-7303C, PCT-7303E, PCT-7424C a PCT-7424E. / Added: Support for new PCI cards - PCT-7303C, PCT-7303E, PCT-7424C and PCT-7424E. ------------------------------------------------- -- v.3.05, sestavení 01 / build 01, 11.6.2011 -- ------------------------------------------------- - Opraveno: Pod OS Windows 2000/XP je možné nyní přejít do režimu spánku, pokud není žádné zařízení otevřeno funkcí OX*_Open/OX*_OpenMulti). Pod Windows Vista/7 ovladač přechodu do režimu spánku nijak nebrání. Bugfix: Stand By mode under Windows 2000/XP is now supported (no device may be opened using OX*_Open/OX*_OpenMulti functions). Using the Stand By mode under Windows Vista/7 is possible anytime. ------------------------------------------------ -- v.3.04, sestavení 02 / build 02, 2.5.2011 -- ------------------------------------------------ - Opraveno: Opravena možná chyba při instalaci do 64 bitových OS. / Bugfix: Possible problem when installing into 64-bit OS. - Opraveno několik drobných chyb. / Several minor bugfixes. ------------------------------------------------- -- v.3.04, sestavení 01 / build 01, 26.2.2011 -- ------------------------------------------------- - Nové: Nové návratové hodnoty některých funkcí, stávající hodnoty revidovány, podrobnosti viz nápověda. / Added: Some functions may return new return values, current values revised, see help for more information. - Opraveno několik drobných chyb. / Several minor bugfixes. ----------------------------------------------------------- -- v.3.03, sestavení 09 beta / build 09 beta, 13.1.2011 -- ----------------------------------------------------------- - Opraveno: Možné vrácení chybného počtu karet funkcí OX*_CardsInSystem. / Bugfix: Possible OX*_CardsInSystem invalid value returned. - Opraveno: Nemožnost zastavení debugování programu ve vývojovém prostředí po volání funkce Ox*_Open. / Bugfix: Cannot stop debugging process within the programming IDE after calling OX*_Open. - Opraveno: Memory leak po volání funkce Ox*_Open. / Bugfix: Memory leak after calling funkce Ox*_Open. - Opraveno: Možné neuvolnění prostředků ovladače z paměti po ukončení obslužného programu Bugfix: Driver may not unload form memory after exiting the user application. - Opraveno několik drobných chyb. / Several minor bugfixes. - Nové: Přidána funkce OX*_OpenMulti pro vícenásobný přístup ke kartě. (Funkce OX*_Open zabraňuje vícenásobné otevření) . Added: OX*_OpenMulti function supporting multiple access for one card. (OX*_Open function prevents multiple access). - Nové: Přidána funkce OX*_Card_OpenCount pro zjištění počtu současných otevření karty. Added: OX*_Card_OpenCount function for telling the number of concurrent connections for the card. ------------------------------------------------ -- v.3.00, sestavení 02 / build 02, 3.9.2010 -- ------------------------------------------------ - příručka na instalaci ovladače / Driver installation instructions added ------------------------------------------------- -- v.3.00, sestavení 01 / build 01, 20.7.2010 -- ------------------------------------------------- - první uvolněná verze / first version released